Pikado Savez Karlovačke Županije

Naslovnica

Obavijest sezona 2022/23

Poštovani članovi PSKŽ

Dana 22.09.2022. godine održana je sjednica izvršnog odbora Pikado saveza Karlovačke županije na kojoj je odlučeno slijedeće. Ligaško natjecanje počinje 04.10.2022. godine koje će biti raspoređeno u dvije lige gdje će se 9 ekipa natjecati u drugoj, a 8 ekipa u trećoj županijskoj ligi. Utvrđeno je da će se ove sezone odigravati 5 Masters turnira gdje će za kvalifikaciju u završnicu TOP 16 biti potrebno odigrati više od 50% turnira (najmanje 3). Datumi odigravanja Masters turnira su sljedeći: 15.10.2022., 12.11.2022., 10.12.2022., 21.01.2023. i 18.02.2023. godine. Rok za prijavu domaćinstava Masters turnira je 09.10.2022. godine te se mole svi zainteresirani koji ispunjavaju uvjete da se do tog roka prijave vodstvu saveza. Nadalje je odlučeno da se unos domaćih utakmica prenosi na ekipe domaćine, a ne kako je do sada bio slučaj da sve utakmice unosi voditelj lige. Unos zapisnika papirnato na predviđenim zapisnicima za ligašku utakmicu ostaje na snazi zbog potvrde obje ekipe da je zapisnik valjan te se ovjereni zapisnici dostavljaju voditelju lige na uvid i kontrolu.
Za sve dodatne informacije i pitanja slobodno se obratite vodstvu saveza ili voditelju lige.

Sportski pozdrav,

Vaš PSKŽ