Pikado Savez Karlovačke Županije

Raspored MASTERSA

12.11.2022.

Caffe bar CAR

 

POČETAK 17:00 h

 

 Prvo se igraju parovi 

 pa zatim pojedinačno

 

 KOTIZACIJA:

30kn 301 D.Y.P.

40kn 501 M.O.

Postani član PSKŽ

Nova natjecateljska sezona PSKŽ: prijave ekipa za Liga natjecanja 2022./23.  Dokumentacija se može predati osobno tajniku saveza Bižić Nevenu (mob: 091/912-2699), ili ostaviti u caffe baru "Moj kutak" (Trg Hrvatskih branitelja 4, Karlovac).
 
Svaka ekipa mora predati sljedeću dokumentaciju:
 
1.) Prijavnica za ekipna natjecanja.....(doc).....(pdf)
 
2.) Zahtjev za registraciju natjecatelja i kopija osobne iskaznice (samo za nove igrače koji još dosada nisu bili registirani niti u jednoj ekipi ili klubu) .....(doc).....(pdf)
 
3.) Ispisnica iz kluba.....(doc).....(pdf) i pristupnica klubu.....(doc).....(pdf) (samo ako natjecatelj prelazi iz jednog kluba u drugi).
 
VAŽNA NAPOMENA: Sva dokumentacija mora biti ispunjena ISKLJUČIVO na računalu velikim tiskanim slovima te ovjerena pečatom i potpisom ovlaštene osobe kluba, jer u protivnom ista neće biti prihvaćena!! (sve potrebne obrasce možete pronaći na službenoj stranici HPS-a ili putem linka koji se nalazi ovdje).
 
 
 
Kotizacija se uplaćuje u sljedećim iznosima:
 
a) 300,00 kn za svaku pojedinu ekipu koja je članica kluba (nastupa za klub);
 
b) 400,00 kn za svaku ekipu koja nema klub
 
c) 100,00 kn za svakog pojedinog igrača;
 
d) 100,00 kn za svaki registirani klub.
 
e) 400,00  kn za svaku pojedinu ekipu koja se natječe u klasičnom pikadu 
 
VAŽNA NAPOMENA: Kotizacija se uplaćuje ISKLJUČIVO transakcijski na žiro-račun PSKŽ prema uputama koje možete vidjeti ovdje.